1. Pradžia
  2. Informacija pacientams
  3. Pastate – ligoninėje esančių patalpų viešasis nuomos konkursas

Pastate – ligoninėje esančių patalpų viešasis nuomos konkursas

VšĮ Kelmės ligoninė (įstaigos kodas – 162730167, buveinė – Nepriklausomybės g. 2, Kelmė, interneto svetainės adresas – www.kelmesligonine.lt) viešo nuomos konkurso būdu išnuomoja patalpas gydymo paskirties pastate – ligoninėje, unikalus Nr. 5496-3005-6070, adresu Nepriklausomybės g. 2, Kelmė. Patalpų plotas 42,66 kv. m.

Patalpų naudojimo paskirtis: vaistinės veiklai. Patalpos išnuomojamos 5 (penkių) metų laikotarpiui su galimybe pratęsti terminą dar 5 metams. Pradinė patalpų, kurių plotas 42,66 kv. m., nuomos kaina – 59,90 Eur  per mėnesį.

Konkurso dalyviai paraiškas, parengtas pagal 2 priede pateiktą paraiškos formą, kartu su dokumentais VšĮ Kelmės ligoninės administracijai turi pateikti iki 2022 m. rugpjūčio 19 d. 12.00 val. adresu: Nepriklausomybės g. 2, Kelmė (II aukštas).

Darbo dienomis dokumentai priimami nuo 8.00 val. iki 16.00 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.). 2022 m. rugpjūčio 19 d. dokumentai priimami nuo 8.00 val. iki 12.00 val.

Konkurso dalyviai iki registracijos pradžios privalo sumokėti pradinį įnašą, kuris lygus 3 mėnesių nustatytam pradiniam nuompinigių dydžiui, į VšĮ Kelmės ligoninės (kodas 162730167) sąskaitą Nr. LT804010043800011190 Luminor Bank AS, nurodant mokėjimo paskirtį.

Konkurse norintys dalyvauti fiziniai ir juridiniai asmenys užpildytą paraišką, finansų įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas pradinis įnašas, ir kitus dokumentus, patvirtinančius teisę dalyvauti viešajame  nuomos konkurse, pateikia užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašytas konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, taip pat nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Nustatytos formos paraiška išduodama VšĮ Kelmės ligoninės administracijos patalpose II aukšte (pas sekretorę referentę), Nepriklausomybės g. 2, Kelmė, darbo dienomis 8.00 – 16.00 val. Paraiškos forma patalpinta interneto svetainėje www.kelmesligonine.lt.

Už turto apžiūros organizavimą atsakingas VšĮ Kelmės ligoninės ūkio skyriaus vedėjas R. Šauklys, tel. (8 610) 23 600.  Už konkurso dalyvių registraciją ir informacijos teikimą atsakinga sekretorė referentė R. Giedraitienė, tel. (8 427) 69 200, el. p. info@kelmesligonine.lt.

Viešojo nuomos konkurso komisijos posėdis vyks 2022 m. rugpjūčio 23 d. 10 val. VšĮ Kelmės ligoninės salėje I aukšte (Nepriklausomybės g.2, Kelmės m.).

VšĮ Kelmės ligoninės administracija

 

Paraiška dalyvauti viešame nuomos konkurse 

Meniu