1. Pradžia
  2. Direktoriaus kreipimasis dėl korupcijos prevencijos

Direktoriaus kreipimasis dėl korupcijos prevencijos

VšĮ Kelmės ligoninės direktorės kreipimasis į pacientus.

Gerbiamieji mūsų ligoninės pacientai ir jų artimieji,


        Korupcija daro neigiamą įtaką visoms sritims – ekonomikai, administravimui, tarptautiniam prestižui, politikai bei visuomenės savimonei. Be Jūsų, mieli pacientai, pagalbos šio reiškinio eliminuoti nepavyks, todėl visi piliečiai privalome ginti savo vertybes ir jomis vadovautis. Mes dėkingi ir labai vertiname Jūsų pasitikėjimą mumis, mūsų darbu. Medicinos darbuotojų kolektyvas nuoširdžiai stengiasi, kad Jūs būtumėt gydomi kokybiškai, gulintiems stacionare gydymo sąlygos būtų kuo geresnės. Už mūsų pastangas, pirmiausia, prašytume – pripažinimo, pagarbos. Juk nėra brangesnės dovanos už gyvą, nuoširdžią, laimingo paciento padėką – „Ačiū, Jums už grąžintą sveikatą“, pažado tausoti savo sveikatą.
Mūsų ligoninė, palaikydama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvą korupcijos prevencijos sveikatos sistemos srityje bei būdama socialiai atsakinga gydymo įstaiga, pasisako prieš neteisėtus mokėjimus medicinos darbuotojams.
Informuojame, jog teisinę atsakomybę užtraukia ne tik neteisėto atlygio (piniginio, daiktinio ir kt.) paėmimas, tačiau ir jo davimas. Raginame neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo, nei medicinos darbuotojų orumo, o susidūrus su korupcijos faktais informuoti įstaigos administraciją ir/ar Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą.
Akcentuojame, jog geriausia padėka mums – Jūsų pagerėjusi sveikata, nuoširdi šypsena bei geras žodis.

Meniu