Naujas 52 lovų Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius veikia nuo 2008 m. lapkričio mėn. 1 d. Jame dirba vidaus ligų gydytojai, bendrosios praktikos slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, socialinis darbuotojas ir medicinos psichologas. Skyriuje yra teikiamos stacionarinės pirminio lygio palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos po gydymosi namuose, kai ambulatorinė pagalba tampa neefektyvi, ir po gydymo stacionare, kai yra reikalingas palaikomasis gydymas ir slauga.
Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje yra visa būtina, moderni ir šiuolaikinė įranga. Čia teikiamos gydymo, slaugos, minimalios sveikatą atstatomosios procedūros (masažas, gydomoji mankšta). Taip pat teikiamos ir kitos sveikatos priežiūros paslaugos žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligomis, esant nustatytai galutinei diagnozei, kai nebereikalingas papildomas ištyrimas ir yra netikslinga reabilitacija specializuotuose skyriuose. Gydymosi slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje laikotarpiu pacientams nemokamos specialiesiams poreikiams skirtos išmokos – išmokos nuolatinei slaugai, nuolatinei priežiūrai (pagalbai) ir transporto išlaidų kompensacijos.
Į skyrių pacientai atvyksta turėdami bendrosios praktikos gydytojo ar stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų nukreipimą. Stacionarizavimo kriterijų sąrašas yra patvirtintas Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymu. Pacientą guldymui į skyrių iš anksto užregistruoja nukreipimą parašiusios sveikatos priežiūros įstaigos atsakingas asmuo. Apie paguldymo į skyrių datą kontaktiniu telefonu iš anksto pranešama pacientui ar jo įstatyminiams atstovams.
Į Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrių stacionarizuojami tik Kelmės miesto ir rajono gyventojai. Pirmenybė paguldymui į skyrių suteikiama:
kituose Kelmės ligoninės stacionaro skyriuose gydytiems ligoniams, kada gydymą reikia tęsti Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje;
onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams, kuriems reikalingas nuolatinis gydymas injekciniais narkotiniais analgetikais;
pacientams su lėtiniu kvėpavimo nepakankamumu, kai reikalinga pastovi deguonies terapija;
pacientams, kuriems reikalingas zondinis, enterinis ar parenterinis maitinimas;
pacientams, turintiems IV stadijos pragulas.

Meniu