1. Pradžia
  2. Pranešėjų apsauga

Pranešėjų apsauga

Pranešėjų apsaugos įstatymas nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją, atskleidimą ir pažeidimus padariusių asmenų patraukimą atsakomybėn.

Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas

Pranešimas apie pažeidimą

Vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą administruoja I. Sirusienė, juristė. El. p. i.sirusiene@kelmesligonine.lt

Meniu