1. Pradžia
  2. Vykdomi projektai

Vykdomi projektai

Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė (toliau – RŠL) įgyvendina projektą „Tuberkuliozės profilaktikai, diagnostikai ir gydymui naudojamos infrastruktūros modernizavimas Respublikinės Šiaulių ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikoje (TPLK)“,  Nr. J02-CPVA-V-04-0001 (toliau – Projektas), pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ jungtinės priemonės Nr. J02-CPVA-V „Profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų srityse“ projektų finansavimo sąlygų aprašą. Projektu  siekiama spręsti šiaurės Lietuvos regiono tuberkuliozės ir kitų pavojingų infekcijų, įskaitant COVID-19 ligos, plitimo kontrolės ir diagnostikos bei gydymo padėtį, gerinant asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. RŠL Projektas pradėtas įgyvendinti 2017 m., nuo 2021 m. gegužės mėnesio į Projektą įtraukti 8 partneriai:

tarp jų ir VšĮ Kelmės ligoninė;

Įgyvendinant projektą „Tuberkuliozės profilaktikai, diagnostikai ir gydymui naudojamos infrastruktūros modernizavimas Respublikinės Šiaulių ligoninės TPLK“ (Nr. J02-CPVA-V-04-001), pradėtas vykdyti konsoliduotas deguonies generatorių pirkimas. Pirkime dalyvauja Kelmės, Pakruojo ir Plungės rajonų ligoninės.
Apmokėjimas bus vykdomas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė vykdys pirkimo procedūras iki sutarties pasirašymo. Sutartį pasirašys partneriai: viešoji įstaiga Pakruojo ligoninė, viešoji įstaiga Plungės rajono savivaldybės ligoninė ir viešoji įstaiga Kelmės ligoninė. Pirkimas vykdomas atviro konkurso (tarptautinio pirkimo) būdu.

VšĮ Kelmės ligoninei skirta lėšų įsigyti deguonies generatorių, deguonies vamzdynų su pajungimo taškais įrengimui, kurie skirti deguonies terapijos taikymui; švirkštinėms infuzinėms, enterinio maitinimo pompą, vaizdo laringoskopams, vienkartinius videolaringoskopus.

Įgyvendinus projektą ir modernizavus deguonies tiekimo sistemas, stacionariniams ligoniams bus suteikiamos kokybiškesnės COVID-19 diagnostikos ir gydymo paslaugos.
Viešajai įstaigai Kelmės ligoninei iš viso skirta 119268 Eur. projekto lėšų.
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Nuorodos:

https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=lt
https://ec.europa.eu/regional_policy/lt/funding/erdf/
VšĮ Kelmės ligoninė vykdo šiuos projektus:

– projektą „Kelmės ligoninės infrastruktūros plėtra priėmimo-skubios pagalbos, dienos chirurgijos, ambulatorinių paslaugų, ambulatorinės reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos bei stacionarinės paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo srityse“, finansuojamas pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-10-V „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“;

– tęstinį projektą iš VIP (Valstybės investicijų programa) lėšų „VšĮ Kelmės ligoninės centralizuotos sterilizacinės rekonstrukcija ir įrangos atnaujinimas“.

Taip pat ligoninė dalyvauja Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos vykdomame projekte ES parama Lietuvos gyventojų sveikatai „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas“.

Kelmės ligoninės modernizavimo projekto įgyvendinimas – svari investicija į žmonių sveikatos gerinimą

 
Įvykdyti projektai:

Nuo 2010 metų kovo mėnesio VšĮ Kelmės ligoninė pradėjo ir 2012 metais baigia įgyvendinti projektą ,,KELMĖS LIGONINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA PRIĖMIMO-SKUBIOS PAGALBOS, DIENOS CHIRURGIJOS, AMBULATORINIŲ PASLAUGŲ, AMBULATORINĖS REABILITACIJOS, PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS BEI STACIONARINĖS PALIATYVIOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO SRITYSE”.
Finansavo Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika
Projektas parengtas pagal 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“.
2010 metų kovo 16 dieną Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir VšĮ Kelmės ligoninės atstovai pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį. Bendra projekto vertė – 4,89 milijono litų, iš kurių 4,16 milijono finansuoja ES struktūriniai fondai, 0,73 milijono – valstybės biudžetas.
Ligoninė penkiuose pastatuose
VšĮ Kelmės ligoninė – II lygio stacionarinė gydymo įstaiga, įsikūrusi penkiuose atskiruose pastatuose. 155 lovas turinčioje ligoninėje dirba 265 darbuotojų, iš jų 52 gydytojai. Įstaigoje sveikatos priežiūros paslaugas visą parą teikiamos Priėmimo – skubios pagalbos, Chirurgijos – traumatologijos – ginekologijos, Reanimacijos ir intensyviosios terapijos, Vaikų ligų, Nervų ligų, Vidaus ligų bei Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuose.
Konsultacijų poliklinikoje ligonius konsultuoja 20 specialybių gydytojai konsultantai, atliekami radiologiniai, echoskopiniai ir endoskopiniai tyrimai, teikiamos pirminio reabilitacijos etapo procedūros, ambulatorinės reabilitacijos, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, dantų protezavimo paslaugos. Ligoninėje per metus gydosi apie 5300 pacientų, konsultacijų poliklinikoje apsilanko apie 70 tūkstančių pacientų. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos teikiamos ligoniams po sunkių traumų, sergantiems kvėpavimo sistemos ligomis, kaulų-judamojo aparato ligomis, nervų sistemos ir kitomis ligomis.
Įvertinus augančias minėtų paslaugų teikimo apimtis ir jų svarbą diagnostikos bei gydymo sėkmei buvo konstatuota, kad turima medicininė įranga netenkino nūdienos poreikių, dalis medicininės įrangos buvo morališkai pasenusi. Buvo reikalinga atnaujinti kai kurias ligoninės patalpas, atliekant jų rekonstrukciją. Rekonstruotos patalpos, atnaujinta aparatūra
Pagrindinis projektu siekiamas tikslas – pagerinti priėmimo-skubios pagalbos, dienos chirurgijos, ambulatorinių paslaugų, ambulatorinės reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos bei stacionarines paliatyviosios pagalbos paslaugas, gerinant šių paslaugų efektyvumą, kokybę ir prieinamumą Kelmės rajono ir kitų Lietuvos vietovių gyventojams, sukurti geresnes darbo sąlygas dirbantiesiems.
Nustatytą projekto tikslą numatyta siekti įgyvendinant šiuos uždavinius:
pastatyti priėmimo-skubios pagalbos skyrių ir sujungti jungiamuoju koridoriumi su kitais ligoninės pastatais;

rekonstruoti patalpas, skirtas dienos chirurgijos, antrinio lygio ambulatorinėms, ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti;
įsigyti medicininę įrangą ir medicininius baldus skirtus priėmimo-skubios pagalbos paslaugoms teikti, įsigyti medicininę įrangą, skirtą dienos chirurgijos, antrinio lygio ambulatorinėms, ambulatorinės reabilitacijos, skubios ir palaikomojo gydymo bei stacionarinėms paliatyviosios pagalbos paslaugoms teikti.
Statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbams atlikti projekte numatyta 2,73 milijono litų. Medicinos įrangos įsigijimui numatyta 1,95 milijono litų.
Šiuo metu jau baigtos rekonstruoti konsultacijų poliklinikoje registratūros patalpos. Jos tapo erdvesnės, todėl pagerėjo pacientų aptarnavimo kokybė, darbuotojų darbo sąlygos.
Ligoniams vandens procedūros
Pabaigti rekonstravimo darbai patalpose, kuriose teikiamos ambulatorinės reabilitacijos paslaugos: naujai įrengti vandens procedūrų kabinetai, pacientų poilsio kambarys bei peloidoterapijos patalpos. Jose sumontuota ir jau veikia povandeninio masažo ir sūkurinė vonios, purvo – parafino paruošimo įrenginys.
Fizioterpijos kabinete procedūros atliekamos naujai įsigytais moderniais šiuolaikiniais fizioterapiniais aparatais, kurių dėka padidėjo teikiamų fizioterapinių procedūrų įvairovė ir apimtis.
Naujas Priėmimo-skubios pagalbos skyrius
Pabaigtas statyti ir jau veikia priėmimo- skubios – priėmimo pagalbos skyrius, kuriame įrengtas erdvus ir jaukus pacientų laukiamasis, budintis medicinos slaugytojų postas-pacientų registratūra, 2 pacientų apžiūros kabinetai, tvarstomasis, gipsinė, procedūrų kabinetas, intensyviosios pagalbos teikimo patalpa, 2 stebėjimo patalpos, personalo poilsio kambarys ir kitos pagalbinės patalpos. Naujai įrengus patalpas ir įsigijus modernią medicininę įrangą priėmimo- skubios pagalbos skyrius atitinka tokio tipo skyriams numatytus reikalavimus.
Greta priėmimo-skubios pagalbos skyriaus esančiame korpuse po rekonstrukcijos įkurtas radiologijos padalinys, sumontuota nauja radiologinės medicininės diagnostikos aparatūra, leidžianti greitai ir kokybiškai atlikti radiologinius tyrimus, suteikianti galimybę pasinaudojus moderniomis informacinėmis technologijomis operatyviai tyrimų duomenis perduoti gydančiam gydytojui.
Atnaujinta ir papildyta medicininė ir slaugos įranga slaugos – palaikomojo gydymo bei stacionarinės paliatyviosios pagalbos skyriuje: įsigyti pacientų stebėjimo monitoriai, elektrinis keltuvas, čiužiniai pragulų profilaktikai, ligonių perkėlimo lentos ir kt.
Plėtojamos dienos chirurgijos paslaugos
Šiuo metu jau baigiamos rekonstruoti dienos chirurgijos ir ambulatorinių paslaugų teikimo patalpos. Rekonstruojamos buvusios priėmimo – skubios pagalbos skyriaus patalpos, pritaikant jas endoskopinių bei echoskopinių paslaugų teikimui, atnaujimas operacinių blokas. Endoskopijų kabinetas papildytas ir atnaujintas modernia diagnostine – gydomąją įranga

Siekiant išplėsti dienos chirurgijos paslaugas nupirkti operaciniai stalai, chirurginės lempos, anestezijos aparatas, pacientų gyvybinių funkcijų sekimo monitorius ir kt.
Užbaigus šį projektą ligoninė bus apsirūpinusi modernia medicinos įranga, bus rekonstruotos ir atnaujintos jos patalpos. Todėl pacientams ligoninės darbuotojai galės suteikti kokybiškas medicinines paslaugas modernia medicinos įranga ir atnaujintose patalpos .

Baigtas įgyvendinti projektas

VšĮ Kelmės ligoninė 2015 metais baigė įgyvendinti projektą „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“.

VšĮ Kelmės ligoninė su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligonine Kauno klinikos buvo sudariusi jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, kurioje buvo numatyta bendromis abiejų šalių pastangomis įgyvendinti projektą „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“ pagal priemones Nr. VP3-2.1-SAM-01 Valstybės projektų sąrašą patvirtintą sveikatos apsaugos ministro 2009-07-24 įsakymu Nr. V-636.

Vykdant šį projektą, atnaujinta ir naujai įsigyta medicininė įranga, reikalinga širdies ir kraujagyslių diagnostikai ir gydymui: defibriliatorius, veloergometrijos kompleksas, pulsinio doplerio aparatas, echokardiografijos aparatas III klasės su davikliais, du analizatoriai biocheminiams tyrimams, 3 elektrokardiografai su kardiogramos perdavimo kompiuteriniais tinklais galimybe, 4 funkcinės lovos reanimacijos – intensyvios terapijos skyriui, 2 gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriai, gyvybinių funkcijų monitorius su invaziniu davikliu, infuzinė turinė pompa, 4 automatiniai švirkštai. Įranga įsigyta už 223650,33 Eur.

Širdies – kraujagyslių ligos yra viena iš opiausių sveikatos priežiūros socialinių, ekonominių problemų Lietuvoje. Per 2014 metus mirtingumo priežasčių analizė nurodo, kad 55,95% mirčių įvyko dėl širdies ir kraujagyslių ligų, 100000 gyventojų teko 768,1 atvejo.

Įgyvendintas šis projektas pagerina sergančiųjų širdies ir kraujagyslių ligomis sveikatos priežiūros kokybę, prieinamumą, pagerina ligų diagnostiką, palengvina gydytojų kardiologų darbą. Visa tai padės sumažinti gyventojų sergamumą bei mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų.

VšĮ Kelmės ligoninėje dirba 2 kardiologai, kurie teikia ambulatorines paslaugas. Per metus kardiologai atlieka per 5500 konsultacijų, iš jų per 350 konsultacijų su instrumentiniais tyrimais. Kardiologai echoskopijas ir funkcinius tyrimus atlieka su šio projekto lėšomis įsigytais aparatais: III klasės echokardiografu, veloergometrijos kompleksu ir elektrokardiografais su kardiogramos perdavimo kompiuteriniais tinklais galimybe. Šio projekto lėšomis gautas analizatorius „Pathfast“, kuris labai pagerina ūmių koronarinių sindromų, tame tarpe ir ūmių infarktų diagnostiką. Taip pat įsigytas analizatorius „Multiplate“, kuriuo nustatomas antitromboagregantų veiksmingumą gydomiems miokardų po koronarų plastikos bei stentavimo. Kardiologai labai gerai vertina aparatūrą, tai pagerina diagnostiką ir palengvina darbą.

VšĮ Kelmės ligoninės reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje teikiama skubi pagalba ligoniams patyrusiems širdies ritmo sutrikimus, stacionarizuotiems dėl angininių skausmų, kurie rodo galimą miokardo infarkto grėsmę. Diagnozavus ūmų miokardo infarktą yra atliekama trombolizė ir esant indikacijoms intervencinei kardiologijai ligoniai reanimobiliu perkeliami į Respublikinę Šiaulių ligoninę. Kardiologinių ligonių gydymą reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje ypač palengvino įsigytos funkcinės lovos, kurios yra valdomos elektra, suteikia galimybę greitai keisti paciento padėtį pagal ligonio pageidavimą bei reikmes gydymui. Kardiomonitoriai pagerina ligonio stebėjimą ir palengviną darbą. Išsivysčius gyvybei pavojingai situacijai ir/ar širdies ritmo sutrikimui naudojamas defibriliatorius, kuriuo atstatoma širdies veikla. Esant kvėpavimo nepakankamumui ir vystantis grėsmingai gyvybei būklei ligonis prijungiamas prie dirbtinio kvėpavimo aparato. Medikamentų leidimui į veną naudojama infuzinė pompa bei automatiniai švirkštai. VšĮ Kelmės ligoninės reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus vedėjas ir dirbantys gydytojai puikiai vertina naujai gautą įrangą.

Meniu