1. Pradžia
  2. Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2023 metus

VšĮ Kelmės ligoninės veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2023 metų siektinų reikšmių vykdymas

VšĮ Kelmės ligoninės metinės veiklos ataskaita už 2023 metus

2023 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas

2023 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2022 metus

VšĮ Kelmės ligoninės metinės veiklos ataskaita už 2022 metus

2022 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas

2022 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2021 metus

VšĮ Kelmės ligoninės metinės veiklos ataskaita už 2021 metus

2021 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas

2021 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2020 metus

VšĮ Kelmės ligoninės metinės veiklos ataskaita už 2020 metus

2020 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas

2020 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ Kelmės ligoninės 2020 metų veiklos siektinų užduočių projektas

 

VšĮ Kelmės ligoninės 2019 metų siektinų ir pasiektų užduočių vykdymas

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2019 metus

VšĮ Kelmės ligoninės metinės veiklos ataskaita už 2019 metus

2019 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas

2019 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ Kelmės ligoninės 2019 metų veiklos siektinų užduočių projektas

 

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2018 metus

VšĮ Kelmės ligoninės metinės veiklos ataskaita už 2018 metus

2018 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas

2018 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 


Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2017 metus

VšĮ Kelmės ligoninės metinės veiklos ataskaita už 2017 metus

VšĮ Kelmės ligoninės 2017 m. aiškinamasis raštas

2017 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2016 metus

VšĮ Kelmės ligoninės metinės veiklos ataskaita už 2016 metus

2016 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2015 metus

VšĮ Kelmės ligoninės metinės veiklos ataskaita už 2015 metus

2015 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2014 metus

VšĮ Kelmės ligoninės metinės veiklos ataskaita už 2014 metus

2014 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2014 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ Kelmės ligoninės metinės veiklos ataskaita už 2013 metus

2013 m. 4 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m. 4 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2011 m. 4 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2011 m. 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Meniu