Kelmės ligoninė – šiuolaikiška, moderni Šiaulių apskrities asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti pirminio lygio slaugos ir palaikomojo gydymo stacionarines paslaugas, antrinio lygio stacionarines bei antrinio lygio konsultacines ambulatorines paslaugas Kelmės rajono ir kitų Lietuvos vietovių gyventojams. Šiai veiklai įstaiga yra licencijuota Valstybinės akreditavimo tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

VšĮ Kelmės ligoninės misija:

 • Teikti kvalifikuotas, kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
 • Siekti optimalių ištyrimo ir gydymo rezultatų, atitinkančių pacientų poreikius;
 • Užtikrinti ligų profilaktika.

VšĮ Kelmės ligoninės vizija:

 • Tapti modernia daugiaprofiline, visuomenei patrauklia ligonine;
 • Teikti kokybiškas ir saugias Lietuvos Respublikos standartus atitinkančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

VšĮ Kelmės ligoninės uždaviniai ir veiklos kryptys:

 • Nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą ir užtikrinti jos efektyvumą;
 • Vykdyti ligų prevenciją, diagnostiką, gydymo, slaugos bei reabilitacijos veiklą, racionaliai naudojant pacientų sveikatos priežiūrai skirtus išteklius;
 • Ugdyti pacientų ir medicinos darbuotojų tarpusavio pasitikėjimą;
 • Suformuoti naują požiūrį į pacientą kaip asmenybę;
 • Siekti rūpestingo, atsargaus ir kvalifikuoto mediko elgesio;
 • Periodiškai kelti asmens sveikatos priežiūros personalo kvalifikaciją;
 • Pripažinti darbuotojų nuopelnus ir už juos skatinti;
 • Tobulinti asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
 • Periodiškai atnaujinti medicinos techniką ir įrangą;
 • Įdiegti informacines technologijas kasdieniame darbe;
 • Nuolatos tobulinti ligoninės elektroninę informacinę sistemą.

VšĮ Kelmės ligoninėje teikiamos šios paslaugos:

 • pirminio lygio (palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos)
 • antrinio lygio (vidaus ligų, chirurgijos – traumatologijos, ortopedijos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugos)
 • antrinio lygio specializuotos ambulatorinės (gydytojų konsultantų, suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos ir vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos) asmens sveikatos priežiūros paslaugos.
 • Ligoninės padalinyje, ortodontijos – ortopedinės odontologijos kabinete, teikiamos ortopedo – odontologo ir dantų protezavimo paslaugos (dantų protezavimo ir sukandimo defektų korekcijos paslaugos).

VšĮ Kelmės ligoninėje veikia šios visuomeninės organizacijos: Lietuvos gydytojų sąjungos (LGS) Kelmės skyrius ir Lietuvos slaugytojų sąjungos organizacijos (LSSO) Kelmės skyrius.

Meniu