1. Pradžia
  2. Gydytojų konsultacinė komisija (GKK)

Gydytojų konsultacinė komisija (GKK)

Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) darbo laikas: antradieniais ir ketvirtadieniais 10:00 – 11:00

Telefonas 8 427 69 228, 8 427 69 205

Gydytojų konsultacinės komisijos atliekamos funkcijos:

  • Priima sprendimus dėl ligonių siuntimo į neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie SADM, užtikrina reikiamą ištyrimą bei gydymą.
  • Apžiūri ligonius ir įvertina jų gydymo rezultatus bei darbingumą su SODROS gydytojo-eksperto siuntimu ar baigiantis nustatytam nedarbingumo dienų skaičiui.
  • Sprendžia ginčytinus pacientų gydymo ir tyrimo klausimus.
  • Išduoda asmenims sveikatos pažymėjimus teisės aktų nustatytais atvejais.
  • Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
Meniu