1. Pradžia
  2. Nemokamos paslaugos

Nemokamos paslaugos

PATVIRTINTA
VšĮ Kelmės ligoninės direktoriaus
2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. V-104 (1.6)

Sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos nemokamai:

  • būtinosios pagalbos sveikatos priežiūros paslaugos visiems nuolatiniams Lietuvoje gyventojams (Lietuvos Respublikos, kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės) neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, bei nepriklausomai nuo to, turi pacientas siuntimą joms ar ne. Būtinosios pagalbos mastą nustato Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija;
  • pacientams, kurie apdrausti Privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir turi sveikatos priežiūros įstaigų siuntimą specializuotoms ambulatorinėms ar stacionarinėms sveikatos priežiūros paslaugoms;
  • visiems asmenims, atvykusiems dėl būtinosios pagalbos, apdraustiems sveikatos draudimu Europos Sąjungos šalyse bei Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine ar Šveicarijoje, ir pateikusiems galiojančią E formos pažymą (pagal Europos Tarybos reglamento apibrėžiamas būtinosios pagalbos nuostatas) arba Europos sveikatos draudimo kortelę, ar sertifikatą, ar kitą lygiavertį dokumentą;
  • planinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiamos visiems asmenims, pateikusiems Europos Sąjungos šalies, kurioje drausti, valstybinio sveikatos draudimo įstaigos E 112 (arba S2) formos pažymą, leidžiančią užsienio šalyje gauti planines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir šių paslaugų išlaidas kompensuoti iš ES šalies, kurioje asmuo dirba, privalomojo sveikatos draudimo lėšų.
Meniu