Suvestinė redakcija nuo 2021-01-15

                                                                                                                                                                                  PATVIRTINTA
                                                                                                                                                                                  VšĮ Kelmės ligoninės direktoriaus
                                                                                                                                                                                  2017 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-7 (1.6)

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS LIGONINĖS
KONSULTACIJŲ POLIKLINIKOS
PACIENTŲ REGISTRACIJOS TVARKA

• 1. Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės (toliau – Ligoninė) Konsultacijų poliklinikos registratūroje (toliau – Registratūra) registracija vykdoma darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 18 val. Užsiregistruoti galima paskambinus telefonais: (8 427) 69233 / 69232, 8 698 38229, atvykus į Registratūrą bei internetu, adresu ipr.esveikata.lt.
Registruojantis mobiliuoju telefonu – 8 698 38229 ir tuo metu esant užimtai linijai, pacientų telefonų numeriai fiksuojami telefono atmintyje, ir registratūros darbuotojai perskambina eilės tvarka, pagal skambinimo pirmumą.

• 2. Pacientas, atvykęs į Registratūrą turi pateikti asmens dokumentą su nuotrauka arba gimimo liudijimą (vaikas) ir medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) arba šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto išrašytą elektroninį siuntimą (forma Nr. E-027/a).

•21. Su galiojančiu siuntimu registruotis galima vieną kartą. Siuntimas galioja 30 dienų. Per šį laikotarpį pacientas nustatyta tvarka privalo užsiregistruoti asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti.

• 3. Pacientai dėl būtinosios pagalbos pas gydytoją konsultantą priimami be siuntimo ir tą pačią dieną.

• 4. Socialiai nedraustiems ir/ar draustiems, bet neturintiems medicinos dokumentų išrašo/siuntimo (forma Nr. 027/a) arba (forma Nr. E-027/a), pacientams teikiamos tik mokamos paslaugos.

• 5. Pacientai, laikinai neturintys sveikatos draudimo, prieš atvykdami į Registratūrą turi pasirūpinti savo sveikatos draudimu, nuvykdami į Šiaulių teritorinę ligonių kasą Kelmės skyrių, kur jų duomenys įtraukiami į duomenų bazę.

• 6. Registracijos metu, pacientui nurodoma priėmimo pas gydytoją konsultantą diena, valanda, gydytojo konsultanto vardas, pavardė ir kabineto numeris.

• 7. Asmens draustumo patikrinimas vykdomas Ligoninės informacinėje sistemoje (toliau – ŠRASPĮ IS) per integracinę sąsają iš draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro (DPSDR).

• 8. ŠRASPĮ IS vedami asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelės (forma Nr. 025/a-LK) duomenys, pažymima medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) arba (forma Nr. E-027/a) išdavusi įstaiga, pacientui nustatyta diagnozė. Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė (forma Nr. 025/a-LK) atspausdinama iš ŠRASPĮ IS. Iš kartotekos paimama paciento asmens sveikatos istorija (forma Nr. 025/a).

• 9. Registruojantis telefonu, pacientui nurodomas atvykimo į Registratūrą bei priėmimo pas gydytoją konsultantą laikas bei gydytojo konsultanto vardas, pavardė. Pacientui primenama, kokius dokumentus reikalinga pateikti Registratūros darbuotojui.

• 10. Pacientai patys gali registruotis elektroninėje registracijos sistemoje ipr.esveikata.lt 50 d. laikotarpiui.
• 11. Pasikeitus gydytojo konsultanto darbo laikui, pacientas informuojamas jo nurodytu telefono numeriu.

• 12. Prieš atvykstant pas gydytoją konsultantą pacientui rekomenduojama telefonu pasitikslinti dėl priėmimo laiko.

• 13. Jei pacientas negali atvykti nustatytu laiku, jis apie tai privalo pranešti kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.

• 14. Pacientui pageidaujant, jam gali būti suteikiamos mokamos paslaugos, vadovaujantis Ligoninės direktoriaus patvirtintu mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašu.

• 15. Mokamos gydytojo konsultacijos atliekamos tik atlikus visas planines konsultacijas.

• 16. Dispanserizuoti pacientai bei pacientai po tyrimų pakartotiniam apsilankymui registruojami kabinetuose gydytojo konsultanto nurodytu laiku. Atvykimo dieną pacientams Registratūroje užvedama asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė (forma Nr. 025/a-LK) pagal išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a).

Parengė:
Konsultacijų poliklinikos vedėja                                                                                                                                                Daiva Šemeklienė

Meniu