Gydytojų konsultacinė komisija (GKK)

Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) darbo laikas: antradieniais ir ketvirtadieniais 15:00 – 16:00
 
Gydytojų konsultacinės komisijos pirmininkė direktoriaus pavaduotojos medicinai Romalda Ramonienė.
 
Telefonas 8 427 69 204, 8 427 69 205
 
Gydytojų konsultacinės komisijos atliekamos funkcijos:
 

  • Priima sprendimus dėl ligonių siuntimo į neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie SADM, užtikrina reikiamą ištyrimą bei gydymą.
  • Apžiūri ligonius ir įvertina jų gydymo rezultatus bei darbingumą su SODROS gydytojo-eksperto siuntimu ar baigiantis nustatytam nedarbingumo dienų skaičiui.
  • Sprendžia ginčytinus pacientų gydymo ir tyrimo klausimus.
  • Išduoda asmenims sveikatos pažymėjimus teisės aktų nustatytais atvejais.
  • Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
  • Teksto dydis
    Kontrastas