Registracijos tvarka

Suvestinė redakcija nuo 2022-01-12

                                                                                                                                                                        PATVIRTINTA

VšĮ Kelmės ligoninės direktoriaus
2017 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-7 (1.6)
(VšĮ Kelmės ligoninės direktoriaus 2022 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-5 (1.4) redakcija)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS LIGONINĖS
KONSULTACIJŲ POLIKLINIKOS
PACIENTŲ REGISTRACIJOS TVARKA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS LIGONINĖS KONSULTACIJŲ POLIKLINIKOS PACIENTŲ REGISTRACIJOS TVARKA

 1. Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės (toliau – Ligoninė) Konsultacijų poliklinikos registratūroje (toliau – Registratūra) registracija pirminiam ir pakartotiniam apsilankymui vykdoma darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 18 val. Užsiregistruoti galima paskambinus telefonais: (8 427) 69233, (8 427) 69232, +37069838229, +37064507872, atvykus į Registratūrą bei internetu, adresu esveikata.lt.
 2. Pacientas, atvykęs į Registratūrą turi pateikti asmens dokumentą su nuotrauka arba gimimo liudijimą (vaikas) ir medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) arba šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto išrašytą elektroninį siuntimą (forma Nr. E-027/a).
  21. Su galiojančiu siuntimu registruotis galima vieną kartą. Siuntimas galioja 60 dienų. Per šį laikotarpį pacientas nustatyta tvarka privalo užsiregistruoti asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti.
  22. Gydytojų konsultantų talonai į IPR sistemą įvedami kiekvieno mėnesio 20-22 dienomis.
 3. Pacientai dėl būtinosios pagalbos pas gydytoją konsultantą priimami be siuntimo ir tą pačią dieną.
 4. Socialiai nedraustiems ir/ar draustiems, bet neturintiems medicinos dokumentų išrašo/siuntimo (forma Nr. 027/a) arba (forma Nr. E-027/a), pacientams teikiamos tik mokamos paslaugos.
 5. Pacientai, laikinai neturintys sveikatos draudimo, prieš atvykdami į Registratūrą turi pasirūpinti savo sveikatos draudimu, nuvykdami į Šiaulių teritorinę ligonių kasą Kelmės skyrių, kur jų duomenys įtraukiami į duomenų bazę.
 6. Registracijos metu, pacientui nurodoma priėmimo pas gydytoją konsultantą diena, valanda, gydytojo konsultanto vardas, pavardė ir kabineto numeris.
 7. Asmens draustumo patikrinimas vykdomas Ligoninės informacinėje sistemoje (toliau – ŠRASPĮ IS) per integracinę sąsają iš draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro (DPSDR).
 8. ŠRASPĮ IS vedami asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelės (forma Nr. 025/a-LK) duomenys, pažymima medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) arba (forma Nr. E-027/a) išdavusi įstaiga, pacientui nustatyta diagnozė. Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė (forma Nr. 025/a-LK) atspausdinama iš ŠRASPĮ IS. Iš kartotekos paimama paciento asmens sveikatos istorija (forma Nr. 025/a).
 9. Registruojantis telefonu, pacientui nurodomas atvykimo į Registratūrą bei priėmimo pas gydytoją konsultantą laikas bei gydytojo konsultanto vardas, pavardė. Pacientui primenama, kokius dokumentus reikalinga pateikti Registratūros darbuotojui.
 10. Pacientai patys gali registruotis elektroninėje registracijos sistemoje esveikata.lt 50 d. laikotarpiui.
 11. Pasikeitus gydytojo konsultanto darbo laikui, pacientas informuojamas jo nurodytu telefono numeriu.
 12. Prieš atvykstant pas gydytoją konsultantą pacientui rekomenduojama telefonu pasitikslinti dėl priėmimo laiko.
 13. Jei pacientas negali atvykti nustatytu laiku, jis apie tai privalo pranešti kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.
 14. Pacientui pageidaujant, jam gali būti suteikiamos mokamos paslaugos, vadovaujantis Ligoninės direktoriaus patvirtintu mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašu.
 15. Mokamos gydytojo konsultacijos atliekamos tik atlikus visas planines konsultacijas.

Konsultacijų poliklinikos vedėja                                                                                                                                                Daiva Šemeklienė

Teksto dydis
Kontrastas