Pacientų ir darbuotojų apklausos

2017 metų darbuotojų apklausa

        Siekiant pagerinti pacientų aptarnavimo kokybę, 2017 metais VšĮ Kelmės ligoninėje buvo vykdomos 5 anoniminės apklausos. Dvi atliktos ortodontiniame-ortopediniame kabinete, kitos 3 pacientų, kurie gydėsi įvairiuose ligoninės skyriuose. Buvo apklausta ketvirtadalis pacientų. Iš anketos duomenų stebima, kad 94 % pacientų liko patenkinti ligoninės gydytojų darbu, o slaugytojų darbu – 95%. Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus personalo aptarnavimu liko patenkinti 88% besikreipusiųjų, 12% buvo patenkinti tik iš dalies, o nepatenkintų pacientų nebuvo. 99% pacientų gydymosi metu ligoninėje jautė personalo pagarbą, 88% pacientų pilnai tenkino gaunamo maisto kokybė, 95% teigiamai įvertino ligoninės patalpų švarą ir jaukumą, 98% apklaustųjų pakartotinai rinktųsi gydytis šią ligoninę, o 96% rekomenduotų šioje ligoninėje gydytis artimam žmogui.

        Siekiant pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę VšĮ Kelmės ligoninėje, buvo vykdyta anoniminė medicinos darbuotojų anketinė apklausa. Apklausta 90 % visų dirbančiųjų. Apklausus VšĮ Kelmės ligoninės dirbančiuosius paaiškėjo, kad teikiant stacionarines paslaugas yra pakankamas medikamentų ir medicinos pagalbos priemonių asortimentas 92 %.

Darbuotojų darbo sąlygos skyriuose teigiamai buvo įvertintos kaip tinkamos 92 %.

Visų apklaustųjų darbuotojų medicininės dokumentacijos pildymui skiria apie 12% savo darbo laiko.

95% dirbančiųjų buvo patenkinti apmokėjimo tvarka už darbą.

99% dirbantieji laiku gauna reikalingą informaciją apie LR SAM įsakymų bei direktorės įsakymų vykdymą.

Administracijos darbuotojai dirbančiuosius išklauso atsiradus problemai 98%.

Teksto dydis
Kontrastas