Nuostatai

Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės nemokamų atostogų suteikimo tvarka  2018-12-03 redakcija
Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės asmens duomenų tvarkymo taisyklės  2018-08-08 redakcija
Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės įstatai  2017-12-21 redakcija
Viešosios įstaigos Kelmės ligoninė 2018-2020 m. strateginis veiklos planas  2018-02-20 redakcija
Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės vidaus darbo tvarkos taisyklės  2018-03-23 redakcija
Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės elgesio kodeksas  2014-01-14 redakcija
Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas  2017-05-18 redakcija
Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo VšĮ Kelmės ligoninėje tvarka, jos vykdymo bei kontrolės aprašas  2017-12-29 redakcija
Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarka  
Paciento medicininės dokumentacijos ligoninėje saugojimo, išdavimo ir sunaikinimo tvarka  
Darbo laiko kontrolės VšĮ Kelmės liogninėje tvarka  2017-12-29 redakcija
VšĮ Kelmės ligoninės darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės
Išrašų iš pacientų medicinos dokumentų siuntimo elektroniniu paštu tvarkos aprašas
Viešosios įstaigos kelmės ligoninės vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas

Teksto dydis
Kontrastas